.

Bölüm Hakkında

Mehmet Akif ersoy Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü hizmet, üretim, kamu ve ar-ge sektörlerinde sistemlerin ve süreçlerin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve geliştirilmesinde görev alabilen, disiplinli ve yenilikçi projelere, verimlilik, risk, kalite, maliyet gibi endüstri mühendisliği ölçütleriyle katkıda bulunabilen ve bu projeleri sosyal ve ahlaki değerlerle yöneterek hayata geçirebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüzde öğrenim dili Türkçe olup öğrenim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl). Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir ve Endüstri Mühendisi ünvanı alırlar.

Endüstri Mühendisliği diğer mühendislik alanlarına nazaran, mezunlarının daha geniş istihdam alanlarına sahip oldukları bir disiplindir. Teknik bilimler ile sosyal bilimler konularını bütünleştiren Endüstri Mühendislerinin çalışma alanları, yüksek teknolojili imalat sanayinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine ve turizmden sağlık sektörüne kadar çok sayıda alanı kapsamaktadır. Söz konusu sektörlerdeki kuruluşlarda mezunlar, Planlama-Bütçeleme, Kalite Planlama, Sistem Organizasyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Planlama, Bilgi İşlem, Araştırma-Geliştirme, Mali Analizler, Lojistik Sistemleri Yönetimi, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Planlama ve Kontrol, Eğitim Planlama, Yazılım Uzmanlığı gibi alanlarda istihdam edilmektedir. Dolayısıyla ilk kurulduğu yıllardan itibaren gözde mesleklerden olan Endüstri Mühendisliği, gelecekte de talep gören meslek alanlarından biri olacaktır.

Anabilim Dalları

  • Endüstri Mühendisliği
  • Yöneylem Araştırması

Diğer Akademik Birimler