.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, kaynakların etkin kullanımı amacıyla insan, makine, malzeme ve bilişimden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarlanması, kurulması, kontrol edilmesi ve geliştirilmesiyle ilgilenen bir mühendislik alanıdır.

Temel mühendislik bilimlerinin yanı sıra bilişim sistemleri ve sosyal bilimler konularını da içermesi sebebiyle disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Üretim ve hizmet sektörlerinde, kaynakların etkin kullanımı üzerine yapılan araştırmalarda teknoloji, mühendislik bilimleri ve sosyal bilimleri bir araya getirmektedir. Bu sebeple Endüstri Mühendisleri oldukça geniş yelpazede çalışma imkanına sahiptirler. Bölüm mezunları imalat, iletişim, taşımacılık, yazılım, turizm, sağlık gibi birçok farklı sektörde istihdam edilebilmektedir. Bu sektörler içerisinde ise üretim planlama, kalite kontrol, sistem tasarımı, proje yönetimi, yazılım geliştirme gibi alanlarda genellikle yönetici statüsünde görev almaktadırlar.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde Yükseköğretim Kurulu'nun 07.05.2013 tarih ve 23401 sayılı yazısı ile kurulmuştur. 2015-2016 akademik yılında eğitim-öğretime başlanabilmesi için bölümdeki çalışmalar devam etmektedir.

Anabilim Dalları

  • Endüstri Mühendisliği
  • Yöneylem Araştırması

Diğer Akademik Birimler