.

Bölüm Hakkında

Günümüzde enerjinin üretimi kadar enerji kaynaklarına erişimin önemli olduğu bir durumda ülkemiz Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmektedir. Dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı her zaman ön planda tutmaktadır. Dünya enerji tüketimi ise nüfus, hızlı kentleşme süreci ve gelişen teknolojinin doğal bir sonucu olarak hızla artmaktadır. Teknolojik, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel girdilerinden biri olan enerjinin çevreye uyumlu bir şekilde üretimi, dağıtımı ve tüketimi konusunda söz sahibi olmak için yetkili ve yeterli bilgi birikimine sahip Enerji Sistemleri Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu sınırlı kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidroelektrik, güneş, rüzgar, biokütle, jeotermal, dalga ve hidrojen enerjisi gibi enerji kaynaklardan enerji üretimi de önem kazanmıştır. Bu bakımdan Enerji Sistemleri Mühendisliği, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması kadar olan süreçleri planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda stratejiler geliştiren bir mühendislik disiplinidir. Bu disiplin için  enerji kaynakları konusunda sürekli bir arayış içinde bulunan bilim dünyasına adım atmak isteyen genç enerji sistemleri mühendisi adaylarında olması gereken en önemli özellik, sistemli ve disiplinli bir çalışma alışkanlığına sahip olmalarıdır. Ülkemizin ve dünyanın enerji ve çevre sorunlarına duyarlı ve bu problemlerin çözümünde katkı sağlayabilecek, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmaları, yaratıcı ve sorgulayıcı olmaları, matematik ve fizik alanlarına ilgi duymaları ve akademik araştırma yeteneğine sahip olmaları bu mühendislik alanını seçecek olan öğrencilerimizde aranan diğer önemli niteliklerdir.Bu niteliklere sahip Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde yetişen mühendisler, bir sistemin tasarımı, gerekli hesapların yapılması, uygun sistemlerin kurulması ve bunların imalatının bakım ve yenilenmesi konusunda; enerji teknolojilerinin temel prensiplerini, öğrenme ve öğretme tekniklerini dikkate alarak, enerji sistemlerinin tasarımını ve üretimini yaparlar.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü mezunları enerji sektöründe doğrudan istihdam edilebilecekleri gibi yan sektörler ve tedarikçi sektörlerde de istihdam edilebilecektir. Termik santraller, hidroelektrik santralleri, güneş santralleri, rüzgar santralleri, biyoyakıt üretimi, nükleer santralar, enerji planlaması, enerji verimliliği, akaryakıt, üretim-dağıtım-pazarlama alanları mezunlarımızın görev yapacağı enerji alt sektörlerine örnek olarak verilebilir. Bütün bu noktalar dikkate alındığında Enerji Sistemleri Mühendisliği en popüler meslek dallarından birisi olmaya başlamıştır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği programı mezunlarının problem çözme yeteneği, takım çalışması, bilgiye ulaşabilme, karar verme ve kazanılan bilgileri uygulama becerileri, yönetim becerileri ve insan ilişkileri konularında da ayrıcalıklı yetiştirme hedefimizdir.

Bu programda stajlar ve bölgedeki ulusal düzeydeki enerji üretimi ve yönetimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri sayesinde öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra görev yapacakları sektörde karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik daha ayrıntılı bir eğitimin verilmesi planlanmaktadır. Bu şekilde programdan mezun olan öğrenciler enerji sektöründeki üretim ve yönetim teknolojilerini öğrenmiş, pratik bilgilere sahip, endüstri ve iş hayatında karşılaşabilecekleri problemlere hazırlıklı Enerji Sistemleri Mühendisleri olarak eğitimlerini tamamlamış olacaklardır.

Anabilim Dalları

  • Enerji Sistemleri Mühendisliği

Diğer Akademik Birimler