.

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisleri Odası gıda mühendisini, “gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadarki tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi, gıda üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda maddelerinin ambalajlanması ve depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin yapılması, gıda alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konularında görev ve sorumluluklar alan kişidir” olarak tanımlamaktadır.

Gıda Mühendisinin temel görevleri arasında;

  • Sağlıklı ve güvenli gıdalar üretmek,
  • Yeni gıda işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek,
  • Gıdaların nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak,
  • Minimal işlenmiş sağlıklı ve güvenli gıda üretimini gerçekleştirmek,
  • Ürün geliştirme çalışmaları yaparak fonksiyonel yeni gıdalar üretmek sayılabilir.

Türkiye’de Gıda Mühendisliği eğitimi, 1977 yılında Gıda Fakültesi haline dönüştürülen İzmir Gıda Teknoloji Yüksek Okulu’nda 1975 yılında başlanmıştır. Aynı yıl, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü kurulmuş olup, iki yıl sonra bu bölüm ‘Gıda Mühendisliği Bölümü’ haline getirilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde ise, Gıda Mühendisliği öğrenimine 1980 yılında tercihli olarak başlanmıştır. YÖK’ün 1993 yılında almış olduğu karar neticesinde ‘Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi’ bölümleri ‘Gıda Mühendisliği’ bölümlerine dönüştürülmüştür. Ülkemizde Gıda Mühendisliği eğitimi Mühendislik, Ziraat, Kimya-Metalurji veya Mühendislik-Mimarlık Fakültelerine bağlı olarak verilmektedir.

Anabilim Dalları

  • Gıda Teknolojisi
  • Gıda Bilimleri

Diğer Akademik Birimler