.

Bölüm Hakkında

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 2012-2013 Akademik Yılında öğrenci alarak eğitim-öğretime Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok Binası’nın 3. katında başlamıştır. Yurtdışı tecrübesi olan ve alanında uzman öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile eğitim-öğretime devam eden bölümde, Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi olmak üzere iki anabilim dalı mevcuttur.

Bölümümüzde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü dört adet donanımlı laboratuvar bulunmaktadır.  Bölümümüzde öğrenim dili Türkçe olup öğrenim süresi ise 8 yarıyıldır (4 yıl). Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir ve Gıda Mühendisi unvanı alırlar. Bölümümüzü tercih eden öğrenciler üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süreli isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na devam edebilmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Başarı Belgesi verilmektedir.

Burdur ülkemizin önemli gıda potansiyeline sahip illerinden birisidir. Örneğin Burdur’un da içinde bulunduğu Batı Akdeniz Bölgesi, mevcut sosyo-ekonomik ve coğrafi özellikleri ile süt sektörü açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede başta Burdur ili olmak üzere süt hayvancılığı yoğun bir şekilde yapılmaktadır. İlde 210 adet süt toplama merkezi ve 13 adet süt işleme tesisi mevcuttur. Bu işletmelerin toplam kapasitesi 184.807 ton/yıldır. Ayrıca bir adet süt tozu ve peynir altı tozu işleme tesisi mevcut olup, bu tesisin kapasitesi 4.554 ton/yıl’dır. İldeki et üretimi ise yıllık yaklaşık 5.600 tondur. Burdur’da öne çıkan süt ve et endüstrisinin dışında şeker fabrikası, un fabrikası, ihracat düzeyinde üretim yapan unlu mamuller işletmeleri, makarna fabrikası, maden suyu dolum tesisi gibi gıda işletmeleri bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerin birçoğunun il içindeki özel sektör kuruluşlarında istihdam sahası bulunmaktadır.  Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde programda görev yapacak öğretim üye ve elemanlarının sektörle işbirliği içerisinde yapacakları bilimsel araştırmalar sayesinde Burdur ve bölgesinde yoğun faaliyet gösteren sözkonusu işletmelerin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeleri, araştırmalar sonucunda üretilen ürün ve teknolojilerin sanayiye uygulanması mümkün olabilecek ve bu tip uygulamalar da bölgedeki gıda endüstrisinin kalkınmasına katkıda bulanabilecektir. Burdur ilinin gıda endüstrisinin güçlü olduğu ve ilgili akademik birimlerin bulunduğu Antalya, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar gibi il merkezlerine yakın olması ve bu merkezlere ulaşım sorunu bulunmaması önemli görülmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde Gıda Mühendisliği ile ilişkisi olan bazı lisans (Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı; Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümleri) ve önlisans programlarının (Burdur Meslek Yüksek Okulu, Süt Ürünleri Programı) bulunması ilgili programlar ile hem eğitim-öğretim hem de bilimsel çalışmalar konusunda işbirliği potansiyeli sağlamaktadır.

Anabilim Dalları

  • Gıda Teknolojisi
  • Gıda Bilimleri

Diğer Akademik Birimler