.

Misyon ve Vizyon

Misyon
Ulusal değerlere bağlı, uluslararası ölçekte bilgi üreten, öncelikli olarak bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm önerileri geliştiren, yaşam kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunacak projeler üreten, üniversite-sanayi iş birliğini ön planda tutan ve nitelikli araştırıcılar yetiştiren bir bölüm olarak; analitik düşünebilen, liderlik ve yaratıcılık nitelikleri ile etik değerlere sahip, bilgiyi ve teknik donanımları etkin ve verimli kullanabilen, yaşam boyu öğrenmenin ve mesleki gelişimin gerekliliğini benimseyen sorumluluk sahibi gıda mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon
Nitelikli akademik personel ve güçlü araştırma alt yapısını kısa sürede oluşturarak gıda mühendisliği eğitiminde akredite olma yolunda ilerleyen, ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip, donanımlı eğitim ve araştırma araç-gereçlerinin bulunduğu, bilim ve teknoloji dünyası ile ilişkileri gelişmiş, ulusal ve uluslar arası alanda söz sahibi olan güçlü bir bölüm olmaktır.

Anabilim Dalları

  • Gıda Teknolojisi
  • Gıda Bilimleri

Diğer Akademik Birimler