.

Kurul ve Komisyonlar

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Oğuz GÜRSOY

AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Melike BARAN EKİNCİ

Sınav ve Ders Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Oğuz GÜRSOY (Başkan)

Dr. Arş. Gör. Damla BİLECEN ŞEN

Arş. Gör. Hande Özge GÜLER DAL

Arş. Gör. Didem KORKMAZ

Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Şükran KULEAŞAN

Arş. Gör. Hande Özge GÜLER DAL

Arş. Gör. Didem KORKMAZ (Yedek Üye)

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ (Başkan)

Prof. Dr. Oğuz GÜRSOY

Prof. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Melike BARAN EKİNCİ

Dr. Öğr. Üyesi Şükran KULEAŞAN

Dr. Arş. Gör. Damla BİLECEN ŞEN

Arş. Gör. Hande Özge GÜLER DAL

Arş. Gör. Didem KORKMAZ

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Şükran KULEAŞAN

Arş. Gör. Hande Özge GÜLER DAL

Arş. Gör. Didem KORKMAZ (Yedek Üye)

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Şükran KULEAŞAN (Başkan)

Dr. Arş. Gör. Damla BİLECEN ŞEN

Arş. Gör. Hande Özge GÜLER DAL

Arş. Gör. Didem KORKMAZ (Yedek Üye)

Anabilim Dalları

  • Gıda Teknolojisi
  • Gıda Bilimleri

Diğer Akademik Birimler