.

Misyon ve Vizyon

Misyon
Günümüz gereksinimleri doğrultusunda yapı sistemlerini tasarlayıp, analiz eden ve uygulayabilen, mesleki, çevresel ve etik değerlere saygılı, daima araştıran, teknolojik gelişmeleri takip edip kullanabilen ve uluslararası düzeyde çözüm üretebilen mühendisler yetiştiren, sanayi ile işbirliği içinde bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm üreterek, toplumun yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Vizyon
Çağdaş ve teknolojik donanımların bulunduğu laboratuar ve dersliklere sahip, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte bilgilerle donanımlı araştıran öğrenen ve sorgulayan İnşaat Mühendisleri yetiştiren kurumsal bir kimliğe sahip ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan saygın bir bölüm olmaktır.

Anabilim Dalları

  • Ulaştırma
  • Yapı
  • Hidrolik
  • Geoteknik
  • Mekanik

Diğer Akademik Birimler