.

Bölüm Hakkında

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, teknik çizim, yazım ve sunum becerileri gelişmiş; disiplinler arası çalışmayı benimsemiş; karar verme yetisine sahip; profesyonel sorumluluğunun bilincinde ve mühendislik ahlakına önem veren inşaat mühendisleri yetiştirerek ülkemize katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bölümümüzde Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma ve Yapı olmak üzere 5 anabilim dalı ve bu anabilim dallarında görevli yurtdışı tecrübesi olan ve alanında uzman yedi öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü üç adet laboratuvar bulunmaktadır.  

Öğrencilere verilmekte olan eğitim, İnşaat Mühendislerinin ihtiyaçlarını günümüzde ve gelecekte en iyi şekilde karşılaması amacıyla hazırlanmıştır. Dersler ek olarak seminerler, teknik geziler ve yurtdışı öğrenci değişim programları ile desteklenmektedir. Lisans eğitiminin başlarından itibaren öğrencilerin Bilimsel araştırma projelerinde görev almaları teşvik edilerek öğrencilerimize AR–GE yeteneği ile girişimcilik özellikleri kazandırılmaktadır.

Bölümümüzde öğrenim dili Türkçe olup öğrenim süresi ise 8 yarıyıldır (4 yıl). Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir ve İnşaat Mühendisi ünvanı alırlar.

Bölümden mezun olan öğrencilerimiz inşaat mühendisi ünvanı ile özel mühendislik–mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde, yapı denetim şirketlerinde ve kamu sektöründe (Bayındırlık, DSİ, Karayolları, Belediyeler vb.) çalışma olanaklarına sahiptir. Bununla birlikte tüm inşaatların mühendislik hizmetlerini görmeye, her türlü inşaatta kontrollük ve şantiye şefliği yapmaya yetkilidir. Ekonominin lokomotifi durumundaki inşaat sektörü durgun dönemler yaşasa da insanoğlu var olduğu müddetçe hizmete devam edecektir.

Ülkemizde, bir yapı projesinin ilgili belediyeden inşaat ruhsatı alabilmesi için lisanslı bir İnşaat Mühendisi tarafından yapıldığını belirten imzayı taşıması gerekir. Son yıllarda ülkemizde uygulamaya geçen "Yapı Denetim Yönetmeliği" sayesinde her tür yapı inşası zorunlu olarak yapı denetim firmaları tarafından denetlenmekte, özellikle yapının imalatı aşamasında yapılan yanlışlıklar ve hatalar önlenebilmektedir. Yeni mezun olan İnşaat Mühendisleri için yapı denetim şirketleri önemli bir iş potansiyeli oluşturmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde İnşaat Mühendisliği ile ilişkisi olan bazı önlisans programlarının (Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Teknolojisi Programı) bulunması ilgili programlar ile eğitim-öğretim ve laboratuvar çalışmaları konusunda işbirliği imkânı sağlamaktadır.

Yurt Dışı Eğitim Olanakları: Öğrencilerimiz, Erasmus programı çerçevesinde 3 ila 12 aylık dönemlerde bir Avrupa ülkesinde öğrenim görmeye ve staj yapmaya gidebilmektedir.

Farabi Öğrenci Değişim Programı: Bu program çerçevesinde Türkiye’deki diğer üniversiteler ile 1 ya da 2 yarıyıl süreli öğrenci değişimi yapılabilmektedir.

Çift Anadal - Yandal (çift diploma) programları: Öğrencilerin, aynı anda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmeleri veya öğrencilerin fakültemizde ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmeleri ve başarı belgesi almaları sağlanmaktadır.

Tercihe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı: Bölümümüzü tercih eden öğrenciler üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süreli isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na devam edebilmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Başarı Belgesi verilmektedir.

Mezun Takip ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü: Tüm öğrencilerimize yeni donanımlar kazanmaları amacı ile sertifika programları düzenleyerek yeteneklerinin farkına varma fırsatı verilmekte ve her mezunumuza diploma eki (Uluslararası geçerliği olan İngilizce transcript ve diploma olanağı) sunarak, geleceklerine destek olmaktadır. İş dünyası ile yakın ilişkiler kurularak, mezun olacak öğrencilerimizin iş bulma imkânları her geçen gün geliştirilmektedir.

Bölümde Faydalanılan Programlar/Araçlar: 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Fine Şirketi tarafından sağlanan GEO5 Geoteknik Yazılımı’nın eğitim lisansından yararlanılmaktadır.

Anabilim Dalları

  • Ulaştırma
  • Yapı
  • Hidrolik
  • Geoteknik
  • Mekanik

Diğer Akademik Birimler