.

Makine Mühendisliği

Mühendisler, fenbilimleri ve matematiği kullanarak daha önce olmayanı yaratan, insanın ihtiyaçlarına çözüm olan ürün, süreç, algoritma ve sistem geliştiren kişilerdir. 19.Yüzyılın sanayi devrimine dayanan makine mühendisliği en eski ve en köklü mühendislik disiplinlerinden biridir. Geleneksel olarak doğada bulunan malzemeyi ve enerjiyi kullanarak insanın yaşam koşullarını mekanik bileşen ve sistemlerle iyileştirmeyi amaçlayan makine mühendisliği doğal olarak çok-disiplinli bir yapıdadır. Bir otomobil tasarımı, örneğin, fizik, statik, dinamik, mukavemet, kimya, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, elektronik kontrol, malzeme, titreşim, mekanik tasarım gibi çok sayıda alanı birleştirmektedir. Nükleer, uzay-havacılık, biomedikal, endüstri mühendisliği gibi alanlar makine mühendisliğinin doğurduğu ve geliştirdiği mesleklerdir.

Bilim ve teknolojinin getirdiği değişim makine mühendisliğini, mikro ve nano teknolojiler, moleküler biomekanik, enformasyon teknolojileri, enerji ve çevre konularını sahiplenmeye sevketmiştir. Hem temel alanların bu yeni teknolojilerle zenginleştirilmesi, hem de temel konuların ele alınma sürecinde güncel örnek ve uygulamalar ile farkındalık yaratılması gündemindedir. Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makine mühendisliği ilk zamanlar daha çok makine parçalarının tasarımı üzerine çalışırken günümüzde farklı disiplinler ile koordineli olarak çağdaş teknolojinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Anabilim Dalları

  • Konstrüksiyon-İmalat
  • Enerji
  • Mekanik
  • Termodinamik
  • Makine Teorisi ve Dinamiği
  • Otomotiv

Diğer Akademik Birimler