.

Kurul ve Komisyonlar

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Lokman YÜNLÜ

FARABİ KOORDİNATÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Lokman YÜNLÜ

AKTS ve BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Gültekin BASMACI

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYİNOU
Dr. Öğr. Üyesi Gültekin BASMACI
Dr. Öğr. Üyesi Halil ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ATEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Lokman YÜNLÜ

STAJ KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Gültekin BASMACI
Dr. Öğr. Üyesi Halil ÇETİN

SINAV VE DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dr. Öğr. Üyesi Gültekin BASMACI
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ATEŞ

Anabilim Dalları

  • Konstrüksiyon-İmalat
  • Enerji
  • Mekanik
  • Termodinamik
  • Makine Teorisi ve Dinamiği
  • Otomotiv

Diğer Akademik Birimler