.

Bölüm Hakkında

Makine Mühendisliği nedir?
Makine Mühendisliği, Bütün sistem ve mekanizmaların konstrüksiyonu, imalatı, imalat planlanması, montajı, bakım-onarımı ve işletmesi konularında eğitim, araştırma ve çalışma yapan mühendislik dalıdır. Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olanlara "Makine Mühendisi" ünvanı verilir.

Makine mühendisleri; makineler, motorlar, aletler ve diğer mekanik cihazları araştırıp geliştirir,  tasarlar ve imal ederler, bunları işletir ve bakımlarını yapar.  Makine mühendislerinin bilgi ve çalışma alanları çok geniştir. Isıtma havalandırma sistemlerinden robotlara, yapay organlardan otomotiv uygulamalarına, imalat süreçlerinden nanoteknolojiye kadar pek çok teknoloji alanı makine mühendislerinin çalışma alanına girer. Ar-Ge, tasarım, imalat ve işletme süreçlerine katkıda bulunacak makine mühendislerinin kuvvetler, malzemeler, hareket, ısı ve enerji, akışkanlar, kontrol alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olması gerekir. 

Makine Mühendisliği Programımız, 4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde kurulan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi içerisinde yürütülmektedir. Makine Mühendisliği Bölümü 17 Ekim 2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla açılmıştır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren 41 lisans öğrencimizle birlikte bölümümüz faaliyete geçmiştir.

Bölümümüzde öğrencilere 8 yarıyıl boyunca verilen teorik ve uygulamalı derslerinin yanı sıra bu dersleri destekleyen işyeri stajları ile birlikte mühendis adaylarına disiplinler arası çalışmayı benimsemiş; araştırma ve eleştirme yeteneğine sahip, sorumluluğunun bilincinde ve mühendislik ahlakına önem veren makine mühendisleri yetiştirerek ülkemize katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bölümümüzde Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik, Makine Teorisi ve Dinamiği,  Termodinamik, Enerji ve Otomotiv olmak üzere 6 anabilim dalı ve bu anabilim dallarında görevli yurtdışı tecrübesi olan ve alanında uzman dört öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde Makine Mühendisliği ile ilişkisi olan bazı önlisans programlarının (Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü) bulunması ilgili programlar ile eğitim-öğretim ve laboratuvar çalışmaları konusunda işbirliği imkânı sağlamaktadır.

Yurt Dışı Eğitim Olanakları: Öğrencilerimiz, Erasmus programı çerçevesinde 3 ila 12 aylık dönemlerde bir Avrupa ülkesinde öğrenim görmeye ve staj yapmaya gidebilmektedir.

Farabi Öğrenci Değişim Programı: Bu program çerçevesinde Türkiye’deki diğer üniversiteler ile 1 ya da 2 yarıyıl süreli öğrenci değişimi yapılabilmektedir.

Çift Anadal - Yandal (çift diploma) programları: Öğrencilerin, aynı anda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmeleri veya öğrencilerin fakültemizde ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmeleri ve başarı belgesi almaları sağlanmaktadır.

Tercihe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı: Bölümümüzü tercih eden öğrenciler üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süreli isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na devam edebilmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Başarı Belgesi verilmektedir.

Mezun Takip ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü: Tüm öğrencilerimize yeni donanımlar kazanmaları amacı ile sertifika programları düzenleyerek yeteneklerinin farkına varma fırsatı verilmekte ve her mezunumuza diploma eki (Uluslararası geçerliği olan İngilizce transcript ve diploma olanağı) sunarak, geleceklerine destek olmaktadır. İş dünyası ile yakın ilişkiler kurularak, mezun olacak öğrencilerimizin iş bulma imkânları

Anabilim Dalları

  • Konstrüksiyon-İmalat
  • Enerji
  • Mekanik
  • Termodinamik
  • Makine Teorisi ve Dinamiği
  • Otomotiv

Diğer Akademik Birimler