.

Misyon ve Vizyon

Misyon
Hayal gücünü çalıştıran, yaratıcı düşünmeyi kullanan, yeni buluşlar getirebilen, tasarımda liderliği sağlama yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek; ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanabilen, yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı, ekolojik duyarlılığa ve toplumsal sorumluluğa sahip, mimarlık mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip bireyler yetiştirmek;  disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren, ulusal ve uluslar arası alanlarda başarılar gösteren, kendine güvenen, alanında uzman akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan lider bir kurum olmak; bilime, sanata, çevreye en üst düzeyde katkı vermek; mimari konularda halkı bilinçlendirerek sağlıklı, planlı, çevreye saygılı şehirler oluşturmak; ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bilimsel çalışmaların, etkinliklerin yapıldığı bir “bilim-sanat merkezi” olmak; eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde önder ve etkin konumda bulunmaktır.

Anabilim Dalları

  • Bina Bilgisi
  • Yapı Bilgisi
  • Mimarlık Tarihi
  • Restorasyon

Diğer Akademik Birimler