.

Bölüm Hakkında

Mimarlık lisans programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 19.09.2011 tarihinde kurulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bölümümüzün temel amacı, mimarlığa dair bilimsel gerçekleri sanatsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık süzgecinden geçirebilen, tasarıma yönelik meslek adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir. Hedefimiz, her ortamda bilgiye ulaşabilen, estetik düşünebilen, sorgulayabilen, bilgiyi ileriye taşıyabilen, bilgiyi dönüştürebilen dinamik ve yetkin mimarların yetiştirilmesinin yanı sıra her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmaktır.

2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren 31 lisans öğrencimizle birlikte bölümümüz faaliyete geçmiştir. Bölümümüzde dört anabilim dalı (Bina Bilgisi ABD, Yapı Bilgisi ABD, Restorasyon ve Mimarlık Tarihi ABD) yer almaktadır.

Anabilim Dalları

  • Bina Bilgisi
  • Yapı Bilgisi
  • Mimarlık Tarihi
  • Restorasyon

Diğer Akademik Birimler