.

Staj

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

Bölümümüz öğrencilerinin staja başlayabilme ve stajlarının geçerli olması için aşağıdaki konuları dikkatle okumaları ve istenilen işlemleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

1. Staj yapacak öğrenci, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Kılavuzunu İnternet Sayfamızdan temin ederek dikkatle okuyacak ve bilgilenecektir.

2. Kılavuzda belirtilen ilkelere göre staj yapabilme koşullarını sağlayan öğrenci, STAJ BAŞVURU FORMU ve diğer formları bölüm internet sayfamızdan indirmelidir. Staj başvuru dilekçesini dolduran öğrencimiz Bölüm Staj Komisyonu’na başvurmalıdır. 

3. Başvurular öğrencinin Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenecek ve koşulları uygun olan öğrencinin staj yapma isteği kabul edilecektir. Staj Başvuru Formunu Bölüm Staj Komisyonuna teslim eden öğrenci, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alacağı “Sabıka Kaydı Belgesini” ve iki adet vesikalık fotoğrafını (arkasında öğrencinin adı ve soyadı yazılı olarak) en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar Bölüm Staj Komisyonuna teslim edecektir.

4. Öğrenci başvuru formunda staja başlama ve bitiş tarihlerini belirtilmiş olmalıdır. Staj süresi 30 işgünü olarak hesaplanmalı; resmi tatil günleri ve işletmenin kapalı olduğu günler işgünü olarak sayılmamalıdır. Ayrıca, işletme 7 gün çalışıyor olsa bile, staj öğrencisi için haftalık çalışma süresinin en fazla 6 gün olduğu unutulmamalıdır.

5. Yukarıdaki işlemleri tamamlayan öğrenci, stajına başlamadan önce STAJ DEFTERİ, EK-1 FORMU, SİCİL FORMU (BÖLÜM) VE SİCİL FORMU (KURUM) belgelerini alacak ve belirtilen günde stajına başlayacaktır. EK-1 FORMU ile SİCİL FORMLARINI (BÖLÜM VE KURUM) işletmedeki yetkiliye teslim edecektir.

6. Staja başlayan öğrencinin aynı zamanda, staj süresince “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığınca başlatılmış olur. Öğrenci başvuru formunda belirttiği işyeri/kurum ve kuruluş ile belirttiği tarihlerde stajını tamamlamak zorundadır. Aksi durumda sorumluluk öğrenciye aittir.

7. STAJ SİCİL FORMU (BÖLÜM) staj bitimini takip eden hafta içinde kurum/işyeri tarafından Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'na veya Peyzaj Mimarlığı Bölümü'ne kapalı zarf içerisinde gönderilmelidir.

8. Stajını tamamlayan öğrenciler EK-1* FORMU’nu kurum/işyeri yetkilisine onaylattıktan sonra, formu stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde bölüme şahsen ya da posta yoluyla teslim etmelidir.

* EK-1 FORMU aynı zamanda staj yapılacak işletmeden ücret alanların getireceği formdur.

9. Yukarıda belirtilen maddelerdeki iş takibi öğrenci sorumluluğundadır.

Gerekli Staj Formları için Tıklayınız.

Anabilim Dalları

  • Peyzaj Planlama
  • Bitki Materyali
  • Peyzaj Tasarımı
  • Peyzaj Mimarlığı

Diğer Akademik Birimler