.

Misyon ve Vizyon

Misyon
Bölüm, mesleki bilgi, görgü ve donanımı sayesinde çevresinin potansiyelini ve sorunlarını önceden görebilen; insanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi yaratıcılığı ve aydın kimliği yardımıyla dış mekanı insanların kullanımına sunan, yenilikleri takip eden, tasarım ve planlamalarında bu yenilikleri kamu yararına ve toplumsal yaşama aktarabilen, peyzaj mimarlığı mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı, araştıran-sorgulayan-üreten, sorumluluk alan ve etik değerlerin bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Vizyon
Bölümün vizyonu, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik ulusal ve uluslararası akademik ortaklıklar geliştirme bilincinde, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir bölüm olarak mesleki programı düzenleyerek eğitime yön vermektir.

Anabilim Dalları

  • Peyzaj Planlama
  • Bitki Materyali
  • Peyzaj Tasarımı
  • Peyzaj Mimarlığı

Diğer Akademik Birimler