.

Polimer Mühendisliği

Polimerler hafif, dayanıklı, ekonomik ve görsel özellikleri ile yaşamımızın her alanında yer alan malzemelerdir.  Polimerler sahip oldukları özelliklerden dolayı ileri mühendislik malzemelerinin üretiminde, tıpta, eczacılıkta, tekstil sanayisinde, ulaşım sektöründe, ambalaj sanayisinde, oyuncak üretiminde, kozmetik sanayisinde, iletişim sektöründe gibi akla gelebilecek tüm sektörlerde yaygın kullanım alanına sahiptir. Canlı vücudunda da bulunan ve kullanımı çok eskilere dayanan polimerler; daha kaliteli bir yaşam için üretimi - atık malzemelerinin de fazlaca olması nedeni ile gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için doğada bozunabilirliği veya yeniden değerlendirilebilirliği ile üzerinde en çok araştırma yapılan malzemelerdir. Ülkemiz polimerik malzeme üretiminde, avrupada ve dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Avrupada ve dünyadaki yerimizi koruyabilmemiz için; yaşamımızın bu vazgeçilemeyen polimerik malzemelerinin tasarımını, üretimini, işlenmesini, geliştirilmesini, uygulanmasını, kalite kontrolü ve tüm bu aşamalar sırasında oluşabilecek teknik sorunları çözebilen, farklı uzmanlık alanlarıyla ortak çalışabilen Polimer Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun sonucunda da polimer mühendisliği Bölümü ayrı bir bölüm olarak ortaya çıkmıştır.

Anabilim Dalları

  • Polimer Mühendisliği

Diğer Akademik Birimler