.

Bölüm Hakkında

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünün 29.12.2012 tarih ve 1124-5388 sayılı teklifi ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 17.10.2012 tarihli yürütme kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı kanun’un 2880 sayılı kanunla 7/d-2 ymaddesi uyarınca Polimer mühendisliği bölümünün açılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alması planlanan bölümümüzün öğrenim dili Türkçe olup öğrenim süresi ise 8 yarıyıldır (4 yıl). Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilecek ve mezun olan öğrenciler “Polimer Mühendisi” ünvanını alacaklardır. Bölümümüzü tercih eden öğrenciler; üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl süreli isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na devam edebilecekler ve bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Başarı Belgesi verilebilecektir. Polimer Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrenciler istedikleri takdirde Mimarlık, Makine Mühendisliği, ve Endüstri Mühendisliği anabilim dallarından birinde yan dal yapabilmeleri de hedeflenmektedir.
Bölümümüz öğretim üyeleri Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programına destek vermektedir. Üstelik Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde malzeme alanında çalışan bütün fakülte ve meslek yüksekokulları ile hem eğitim-öğretim hem de bilimsel çalışmalar konusunda işbirliği halinde bulunmaktadır.

Bölümümüzde araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü iki adet donanımlı laboratuvar bulunmakta ve hızla donanımlı laboratuvar sayılarının artması üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Anabilim Dalları

  • Polimer Mühendisliği

Diğer Akademik Birimler