Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İDARİ PERSONEL

İdari Personel
Kani Ziya GÖKALP
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 27 07
E-Posta: ziyagokalp@mehmetakif.edu.tr
Ruhşen ŞAHİN
Şef
Telefon: +90 248 213 27 05
E-Posta: rsahin@mehmetakif.edu.tr
Handan DURMUŞ
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 27 08
E-Posta: hdurmus@mehmetakif.edu.tr
Muzaffer KOÇER
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 27 10
E-Posta: mkocer@mehmetakif.edu.tr
Alime EREM
Bilgisayar İşletmeni
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 27 12
E-Posta: alimeeren@mehmetakif.edu.tr
Filiz UĞUR
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 27 11
E-Posta: fturkoglu@mehmetakif.edu.tr
Ethem KAYAN
Hizmetli
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +90 248 213 27 13
E-Posta: ekayan@mehmetakif.edu.tr
Hatice ÇARKI
Hizmetli
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 27 21
E-Posta: hcarki@mehmetakif.edu.tr
Dilek AKCA
Dekanlık Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 27 00
Ahmet ŞEN
Yaz İşleri
Telefon: +90 248 213 27 06
Fazilet SERTDAŞ
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 27 20
Cihan KÜLCÜ
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 27 14
Abdurrahman ULADI
Destek Hizmetleri
Telefon: +90 248 213 27 09
Bahriye DURAN
Destek Hizmetleri
Telefon: +90 248 213 27 19