GENEL BİLGİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi halen Üniversitenin İstiklal Yerleşkesi içerisindeki Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok içerisinde yer almaktadır.

 

VİZYONUMUZ

Fakültemizin öncelikli vizyonu nitelikli akademik personel ve güçlü araştırma alt yapısını en kısa sürede oluşturmaktır. Bu doğrultuda:

  • Meslek elemanı eğitiminde akredite olma yolunda ilerleyen,
  • Ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip,
  • Donanımlı laboratuvar ve dersliklerin bulunduğu,
  • Güncel eğitim araçlarının kullanıldığı,
  • Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile ilişkileri gelişmiş,
  • Güçlü kurumsal kültürü ve kimliği olan bir fakülte olmayı amaçlar.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz, uluslararası ölçekte bilgi üreten, öncelikli olarak bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm önerileri geliştiren, yaşam kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunacak projeler üreten, üniversite-sanayi iş birliğini ön planda tutan bir fakülte olmaktır. Aynı zamanda nitelikli ve analitik düşünebilen, liderlik ve yaratıcılık nitelikleri ile etik değerlere sahip, bilgiyi ve teknik donanımları etkin ve verimli kullanabilen, yaşam boyu öğrenmenin ve mesleki gelişimin gerekliliğini benimseyen sorumluluk sahibi mühendisler ve mimarlar yetiştirmektir.