Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi +90 248 213 27 20 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
 
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim ENGLISH
 
 
Ana Sayfa

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 24.09.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı doğrultusunda açılmıştır.

Peyzaj Mimarlığı; doğa, kültür, tarih, sosyolojik ve toplumsal varlıkların/değerlerin planlama, tasarım, yönetim, koruma ve rehabilitasyon kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması, yönetimi ve onarımı ile uğraşan bir meslek disiplinidir.

Peyzaj Mimarı; ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte kentsel ve kırsal planlardaki tüm doğal ve kültürel varlıkların korunarak kullanıma açılmasındaki fiziki planları üreten, imar planlarındaki tüm açık alanların yapısal ve bitkisel alan tasarımlarını yaparak kentsel-kırsal ilişkisini çözen, açık ve yeşil alanları üzerinde eğlenme-dinleme gibi aktif ve pasif tüm rekreasyonel hizmetlerin peyzaj mimarlığı hizmetlerini, formasyonuna, meslekî uzmanlığına ve uğraşına göre; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevlisi ya da ücretli çalışanlardır.

 
 
Duyurular
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Buluşması Seri-1 (PMO Başkanının Bölümümüze Ziyareti)
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kariyer Buluşması Seri-2 (Yrd. Doç. Dr. Ulvi Erhan EROL)
Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50. Yılı
Bölümümüz ile Fakültemiz Bölümleri arası Yan Dal anlaşması yapıldı
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.