.

Akademik Personel

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik Tesisleri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Sertaç GÖRGÜLÜ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan BİLGİN
Elektrik Makinaları
Dr. Öğr. Üyesi Asım Gökhan YETGİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Ahmet KABUL
Elektronik
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Osman Tayfun BİŞKİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Devreler ve Sistemler
Telekomünikasyon