.

Akademik Personel

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik Tesisleri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan BİLGİN
Dr. Öğr. Üyesi Sertaç GÖRGÜLÜ
Elektrik Makinaları
Dr. Öğr. Üyesi Asım Gökhan YETGİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Ahmet KABUL
Elektronik
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
Kontrol ve Kumanda Sistemleri