.

Mimarlık

Öğrenim Ücreti

Yurt dışı öğrenci harcı: 

Yıllık: 7461,00 ₺ Dönemlik: 3730,50 ₺

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci harcı (öğrenim süresi uzayanlar ya da ikinci üniversitesi olanlar):

Yıllık: 1032,00 ₺ Dönemlik: 516,00 ₺


Eğitim ve Öğretim Modeli

Mimarlık Lisans programı normal öğretim (birinci öğretim) olup 145 yerel kredi ve 240  ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Öğrenciler Mimarlık lisans programından mezun olabilmek için ders programındaki 145 yerel kredi ve 240  ECTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak zorundadır. Bunun yanında Mimarlık Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için fakülte staj yönetmeliğine göre staj yapmakla yükümlüdürler. Staj süresi toplam 60 iş günüdür. Bu sürenin 30 iş gününü şantiye stajı diğer 30 iş gününü de büro stajı kapsar. 4. ve 6. yarıyılın sonunda staj yapılması zorunludur. 9. yarıyıl ve üstü eğitim alan öğrenciler, staj komisyonunun onayı ve ders devamını etkilememek koşuluyla dönem içi staj yapılabilir.

Program, Bologna Süreci’nin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesinde tanımlanan (The Overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, QF-EHEA) Birinci Düzey (First Cycle - Lisans Derecesi) yeterliliklerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) tanımlanan Altıncı Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterliliklerini ve aynı zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesinde (EQF-LLL) tanımlanan Altıncı Düzey yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Mimarlık Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir

Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için; yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler, yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir, binanın planını çizer, bina yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar, yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler, şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer, binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler, binalarda değişiklik veya onarım için plan hazırlar.

Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik-mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve Serbest Meslek Sahibi olarak büro açabilirler.

Mimarlık Bölümü, mekânsal kurgu, organizasyon, tasarı, üretim vb. gibi yaşamsal zorunlulukların oluşturulmasına katkıda bulunan bir bilim dalıdır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü temel amacı; mimarlığa dair sanatsal gerçekleri sanatsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık süzgecinden geçirebilen, tasarıma yönelik meslek adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir. Her ortamda bilgiye ulaşabilen, estetik düşünebilen, sorgulayabilen, bilgiyi ileriye taşıyabilen, bilgiyi dönüştürebilen dinamik ve yetkin mimarların yetiştirilmesinin yanı sıra her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

 

Mimarlık Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Mimarlık mesleği içinde çeşitli alt çalışma alanları barındırmakla birlikte tasarım ağırlıklıdır. Tasarım, fiziki çevreyi, binaları ihtiyaçlara göre projelendirme, şekillendirme; inşa edilebilmesi için gerekli teknoloji, malzeme ve donanımın kullanılması işlemidir. Tasarımda yaratıcılık, çizim ve model yapım yetenekleri önemli rol oynar. En önemlilerinden bir tanesi de öğrencinin fiziki çevreye olan duyarlılığı, çevre görgüsü ve çevre birikimidir. Proje, tasarım mimarı olmanın dışında şantiyede uygulama, akademisyenlik, mesleki kontrollük ve tasarımın destek aldığı inşaat, malzeme bilimi, restorasyon, dekorasyon gibi diğer yapı bilgisi konuları da mimarların çalışabileceği alanlardır. Bu sebeple öğrencilere 8 yarıyıl boyunca verilen tasarım derslerinin yanı sıra tasarım derslerini besleyen teorik ders ve bilgi alanlarında da araştırma, kavrama, eleştirme, yorum yapabilme ve tasarımda veya alanında kullanabilme becerisi kazanması amaçlanmıştır.  


Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri
Mimarlık Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR
Telefon: +90 248 213 27 00
Belgegeçer: +90 248 213 27 04
e-posta: mmf@mehmetakif.edu.tr

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği
Mimarlık Bölümü eğitim-öğretim planında gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı dersler Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde yer alan amfi, tasarım stüdyosu ve bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.


Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Mimarlık lisans programından mezun olabilmek için ders programındaki 145 yerel kredi ve 240  ECTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadır. Mezuniyet için öğrencilerin, en az 2.00/4.00 GANO ve her ders için en az DD notuna sahip olmaları gerekmektedir. Programı tamamlayan, staj gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler GANO’larının 2.00 ve üzerinde olması halinde lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Mimarlık Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

Yurt
Üniversitemiz bünyesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Genel yurt olarak 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 öğrenciye hizmet vermektedir. İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.

Aday Öğrenciler