.

Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ (Başkan)

Doç. Dr. Ahmet UYUMAZ

Doç. Dr. Üyesi Zuhal AKYÜREK

Dr. Öğr. Üyesi Hilal TUNCER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serdar TOKSOY

Dr. Öğr. Üyesi Halil ŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ULUTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BATAR

Dr. Öğr. Üyesi Damla BİLECEN ŞEN

Arş. Gör. Yasin AŞIK

Kani Ziya GÖKALP (Raportör)

Gözde İMREK (Öğrenci Temsilcisi)

İbrahim Sünbül (Öğrenci Temsilcisi)

 

kalite

  • Birim Kalite Komisyonu
  • Birim Danışma Kurulu
  • Kalite Politikamız
  • Kalite Formları