.

İdari Personel

Kani Ziya GÖKALP
Fakülte Sekreteri
Telefon: +902482132707
E-posta: ziyagokalp@mehmetakif.edu.tr
Ruhşen ŞAHİN
Şef
Mali İşler
Telefon: +902482132705
E-posta: rsahin@mehmetakif.edu.tr
Harun İNCİ
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902482132721
E-posta: haruninci@mehmetakif.edu.tr
Muzaffer KOÇER
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902482132710
E-posta: mkocer@mehmetakif.edu.tr
Alime EREN
Bilgisayar İşletmeni
Personel İşleri ve Yazı İşleri
Telefon: +902482132712
E-posta: alimeeren@mehmetakif.edu.tr
Ethem KAYAN
Hizmetli
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +902482132713
E-posta: ekayan@mehmetakif.edu.tr
Hatice ÇARKI
Hizmetli
Bölüm Sekreteri
Telefon: +902482132714
E-posta: hcarki@mehmetakif.edu.tr
Fazilet SERTDAŞ
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +902482132720
E-posta: fsertdas@mehmetakif.edu.tr
Ahmet ŞEN
Sürekli İşçi
Mali İşler
Telefon: +902482132706
E-posta: asen@mehmetakif.edu.tr
Bahriye DURAN
Sürekli İşçi
Destek Hizmetleri
Telefon:
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Hatice ONGUN
Sürekli İşçi
Destek Hizmetleri
Telefon: +902482132700
E-posta: hongun@mehmetakif.edu.tr
Süleyman ONGUN
Sürekli İşçi
Destek Hizmetleri
Telefon: +902482132700
E-posta: songun@mehmetakif.edu.tr
Lütfiye ŞENÖZ
Sürekli İşçi
Destek Hizmetleri
Telefon: +902482132700
E-posta: @mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Genel Bilgi
  • Misyon-Vizyon-Değer
  • Fakültemize Emeği Geçenler