.

İdari Personel

Kani Ziya GÖKALP
Fakülte Sekreteri
Telefon: +902482132707
E-posta: ziyagokalp@mehmetakif.edu.tr
Ruhşen ŞAHİN
Şef
Telefon: +902482132705
E-posta: rsahin@mehmetakif.edu.tr
Harun İNCİ
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: +902482132716
E-posta: haruninci@mehmetakif.edu.tr
Dilek AKCA
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902482132721
E-posta: dakca@mehmetakif.edu.tr
Ahmet ŞEN
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
Telefon: +902482132705
E-posta: asen@mehmetakif.edu.tr
Fazilet SERTDAŞ
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri
Telefon:
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Muzaffer KOÇER
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon:
E-posta: mkocer@mehmetakif.edu.tr
Handan DURMUŞ
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon:
E-posta: hdurmus@mehmetakif.edu.tr
Alime EREN
Bilgisayar İşletmeni
Personel İşleri
Telefon:
E-posta: alimeeren@mehmetakif.edu.tr
Abdurrahman ULADI
Hizmetli
Destek Hizmetleri
Telefon:
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Bahriye DURAN
Hizmetli
Destek Hizmetleri
Telefon:
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Hatice ÇARKI
Hizmetli
Bölüm Sekreteri
Telefon:
E-posta: hcarki@mehmetakif.edu.tr
Ethem KAYAN
Hizmetli
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon:
E-posta: ekayan@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Genel Bilgi
  • Misyon-Vizyon-Değer