.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Öğrenim Ücreti

Yurt dışı öğrenci harcı: 

Yıllık: 7461,00 ₺ Dönemlik: 3730,50 ₺

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci harcı (öğrenim süresi uzayanlar ya da ikinci üniversitesi olanlar):

Yıllık: 1032,00 ₺ Dönemlik: 516,00 ₺


Eğitim ve Öğretim Modeli
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programı Normal Öğretim (birinci öğretim) olup eğitim öğretim planı 240 AKTS'den oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe’dir. Program, Bologna Süreci’nin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesinde tanımlanan (The Overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, QFEHEA) Birinci Düzey (First Cycle - Lisans Derecesi) yeterliliklerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) tanımlanan Altıncı Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterliliklerini ve aynı zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesinde (EQF-LLL) tanımlanan Altıncı Düzey yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisleri, Fabrikaların üretim, bakım ve onarım, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve kalite kontrol departmanlarında, ayrıca satış, pazarlama ve planlama departmanlarında ofis ortamında, alçak-orta-yüksek gerilim proje çizim sektöründe, enerji sektöründe, elektrik üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinde, gömülü sistem ile elektronik devre ve sistem tasarımı yapılan sektörlerde, elektromekanik sanayinde, kablolu ve telsiz haberleşme sistem tasarımı yapılan sektörlerde, sinyal ve görüntü işleme sistemlerinin kullanıldığı alanlarda, yazılım sektöründe, tıp elektroniği alanında, devlet veya özel kurum ve kuruluşlar ile Devlet Planlama Teşkilatı, Türk Standartları Enstitüsü, Milli Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi kurumlarda görev alabilmektedirler.

Bölümümüz öğrencilerinin 6. yarıyılın sonundan itibaren Elektrik-Elektronik / Elektronik- Haberleşme / Elektrik Mühendisinin bulunduğu fabrikaların araştırma-geliştirme, üretim, kalite-kontrol birimlerinde toplam 30 iş günü staj yapmaları zorunlu tutulmuştur. Bu stajlar sayesinde sektörlerle ve uygulamacılarla yakınlaşmaları, mesleki deneyim kazanmaları sağlanmakta, böylece mezuniyet sonrası öğrencilerin iş ortamına adaptasyonu daha kolay olmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, öğretim planında belirtilen her bir uygulamalı ders için gerekli ve yeterli donanıma sahip laboratuvarlar ile yüksek teknolojiye sahip makina ve teçhizatlar mevcuttur. TÜBİTAK 2209 proje çalışmaları ile Mezuniyet Tez çalışmalarını yürütmek üzere öğrenci uygulama laboratuvarından da yararlanılmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, Elektronik Laboratuvarı, Devre Teorisi Laboratuvarı, Elektrik Makinaları Laboratuvarı, Lojik Devre Laboratuvarı, Mikroişlemci Laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölümümüzdeki eğitim öğretim süreci sonunda elde edilen öğrenme kazanımları aşağıda yer almaktadır:
1. Temel bilim (matematik/fen bilimleri), teknoloji ve mühendislik bilgilerini Elektrik- Elektronik ile ilgili alanlarda, üretim sistemlerinin ve süreçlerinin tasarlanmasında, analiz edilmesinde, problemlerin tanımlanmasında ve çözümünde kullanabilme,
2. Elektrik-Elektronik mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki uygulamalarda karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve bilimsel yöntemlerle çözülmesi,
3. Elektrik-Elektronik ile ilgili bir sistemi veya prosesi belirli koşullar altında modern tasarım yöntemlerini kullanarak tasarlama becerisinin kazanılması,
4. Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için laboratuvar becerilerinin kazanılması,
5. Deney tasarlayabilme, deneylerin gerçekleştirilmesi, veri toplayabilme, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneklerinin oluşturulması ve geliştirilmesi,
6. Elektrik-Elektronik mühendisliğinde ve çok disiplinli alanlarda bireysel veya takım çalışması şeklindeki çalışmaları yürütebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
7. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar, iş ve laboratuvar güvenliği hakkında bilgi edinme ve uygulama,
8. Mesleki sorumluluk bilincinde ve etik ilkelerine uygun davranış sergileme, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma,
9. Proje üretimi ve yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik ile alakalı farkındalık sağlama, sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinme,
10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci ve becerisini kazanma.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü üniversitemiz merkez yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR
Telefon: +90 248 213 27 00
Belgegeçer: +90 248 213 27 04
e-posta: mmf@mehmetakif.edu.tr

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim planında yer alan teorik dersler sınıf ve amfi ortamında işlenmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim planında yer alan uygulamalı derslerin işlendiği, uygulama alanları ve kapasiteleri aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Dersin Adı
Uygulama Alanı

Kapasite
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Laboratuvarı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Elektronik 1 ve 2 derslerinde görülen teorik bilgilerin gerçekleştirilmesi
245
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Devre Teorisi Laboratuvarı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Devre Teorisi 1 ve 2 derslerinde görülen teorik bilgilerin gerçekleştirilmesi
245
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Makinaları Laboratuvarı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Elektrik Makinaları 1 ve 2 derslerinde görülen teorik bilgilerin gerçekleştirilmesi
245
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lojik Devre Laboratuvarı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Lojik Devreler dersinde görülen teorik bilgilerin gerçekleştirilmesi
245
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mikroişlemci Laboratuvarı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Mikroişlemci dersinde görülen teorik bilgilerin gerçekleştirilmesi
245
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bilgisayar Programlama dersinde görülen teorik bilgilerin gerçekleştirilmesi
8020
*Uygulama alanı kapasiteleri öğrenci başına 4.5 m2 alan bulunacak şekilde düzenlenmiştir.


Yurt

Üniversitemiz bünyesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Genel yurt olarak 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 öğrenciye hizmet vermektedir. İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.

Aday Öğrenciler