.

Kalite Politikası

Fakültemizin misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ulusal ve bölgesel kalkınmaya odaklanmış, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip girişimci bir Fakülte olmak için Toplam Kalite Yönetim anlayışı çerçevesinde tüm eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla iyileştirerek sürekli gelişimi sağlamaktır.

Misyon

Misyonumuz, uluslararası ölçekte bilgi üreten, öncelikli olarak bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm önerileri geliştiren, yaşam kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunacak projeler üreten, üniversite-sanayi iş birliğini ön planda tutan bir fakülte olmaktır. Aynı zamanda nitelikli ve analitik düşünebilen, liderlik ve yaratıcılık nitelikleri ile etik değerlere sahip, bilgiyi ve teknik donanımları etkin ve verimli kullanabilen, yaşam boyu öğrenmenin ve mesleki gelişimin gerekliliğini benimseyen sorumluluk sahibi meslek elemanları yetiştirmektir.

Vizyon

Fakültemizin öncelikli vizyonu nitelikli akademik personel ve güçlü araştırma alt yapısını en kısa sürede oluşturmaktır. Bu doğrultuda:

  • Meslek elemanı eğitiminde akredite olma yolunda ilerleyen,
  • Ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip,
  • Donanımlı laboratuvar ve dersliklerin bulunduğu,
  • Güncel eğitim araçlarının kullanıldığı,
  • Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile ilişkileri gelişmiş,
  • Güçlü kurumsal kültürü ve kimliği olan bir fakülte olmayı amaçlar

Temel Değerler

Güvenilirlik, insana saygı, liyakat, sorgulayıcı yaklaşım, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik ve öncülük, yerleşke mirasına bağlılık, yüksek akademik nitelik, bilimsel özgürlük, bilinçli güven, dayanışmacı bireysellik, doğal çevreye duyarlılık, meslek etiğine bağlılık temel değerlerimizdir.

kalite

  • Birim Kalite Komisyonu
  • Birim Danışma Kurulu
  • Kalite Politikamız
  • Kalite Formları