.

İnşaat Mühendisliği

Öğrenim Ücreti
Yurt dışı öğrenci harcı: 631,50 ₺
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci harcı (öğrenim süresi uzayanlar ya da ikinci üniversitesi olanlar):
Yıllık: 421,00 ₺ Dönemlik: 210,50 ₺

Eğitim ve Öğretim Modeli

İnşaat Mühendisliği Lisans programı normal öğretim (birinci öğretim) olup eğitim öğretim planı 240 AKTS'den oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe’dir. Program, Bologna Süreci’nin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesinde tanımlanan (The Overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, QF-EHEA) Birinci Düzey (First Cycle - Lisans Derecesi) yeterliliklerini, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) tanımlanan Altıncı Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterliliklerini ve aynı zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesinde (EQF-LLL) tanımlanan Altıncı Düzey yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi özel proje büroları açabilirler; şantiyelerde veya proje bürolarında mühendis olarak çalışabilirler. Ülkemizde inşaat mühendisleri; Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma, …vb. Bakanlıklarında, Devlet Su İşleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Karayolları, …vb. Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan gereksinim daha da artacaktır. Önümüzdeki 10 yılda ülkemizde yapılması planlanan kentsel dönüşümler, yeni bölünmüş yollar, hızlı tren altyapı ve üstyapı işleri, demiryolu inşaatları, nükleer santral ihaleleri, İstanbul boğaz geçişi projesi, yeni yapılacak yolar/otoyollar, hava meydanları ve limanlar düşünüldüğünde tüm bu işler için inşaat mühendislerine gerek duyulmaktadır.

Bölümümüz öğrencilerinin 6. yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapmaları zorunlu tutulmuştur. Bu stajlar sayesinde sektörlerle ve uygulamacılarla yakınlaşmaları, mesleki deneyim kazanmaları sağlanmakta, böylece mezuniyet sonrası öğrencilerin iş ortamına adaptasyonu daha kolay olmaktadır.


Bölümümüzdeki eğitim öğretim süreci sonunda elde edilen öğrenme kazanımları aşağıda yer almaktadır:
  1. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
  2. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
  3. Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
  4. Çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
  5. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır.
  6. İşyeri uygulamaları, konularında bilince sahiptir.
  7. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
  8. Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
  10. Sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
  11. Mühendislik problemlerini saptar.
  12. Mühendislik problemlerini tanımlar.
  13. Mühendislik problemlerini çözer.
  14. Uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini uygular.
  15. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
  16. Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
  17. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
  18. Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
  19. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
  20. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir.


  Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri
  İnşaat mühendisliği bölümü üniversitemiz merkez yerleşkesinde, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir
  Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR
  Telefon: +90 248 213 27 00
  Belgegeçer: +90 248 213 27 04
  e-posta: mmf@mehmetakif.edu.tr

  Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği
  İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim planında yer alan teorik dersler sınıf ve amfi ortamında işlenmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim planında yer alan uygulamalı derslerin işlendiği, uygulama alanları ve kapasiteleri aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

  Dersin AdıUygulama Alanı
  Kapasite
  İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri LaboratuvarıBilimsel araştırmalar ve İnşaat Mühendisliği Bölünü öğrencilerinin deneysel çalışmalarının, uygulamalı derslerinin gerçekleştirilmesi429
  İnşaat Mühendisliği Yapı Laboratuvarı
  Bilimsel araştırmalar ve İnşaat Mühendisliği Bölünü öğrencilerinin deneysel çalışmalarının, uygulamalı derslerinin gerçekleştirilmesi
  7115
  İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuvarı (2 adet)
  Bilimsel araştırmalar ve İnşaat Mühendisliği Bölünü öğrencilerinin deneysel çalışmalarının, uygulamalı derslerinin gerçekleştirilmesi
  6113
  İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Laboratuvarı (2 adet)
  Bilimsel araştırmalar ve İnşaat Mühendisliği Bölünü öğrencilerinin deneysel çalışmalarının, uygulamalı derslerinin gerçekleştirilmesi
  8017
  İnşaat Mühendisliği Geoteknik Laboratuvarı
  Bilimsel araştırmalar ve İnşaat Mühendisliği Bölünü öğrencilerinin deneysel çalışmalarının, uygulamalı derslerinin gerçekleştirilmesi
  12828
  *Uygulama alanı kapasiteleri öğrenci başına 4.5 m2 alan bulunacak şekilde düzenlenmiştir.

  Program Akreditasyonları
  Bölümümüzde lisans ve lisansüstü programların akreditasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

  Yurt
  Üniversitemiz bünyesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Genel yurt olarak 2'si kız 2'si erkek yurdu yer almaktadır. Standardı yüksek 1 kız 1 erkek yurdu, merkez yerleşke içerisinde kız öğrencilerin barındığı 1 blok olmak üzere toplam 7 blok bulunmaktadır. Yurtlarda ayrıca öğrencilerimize hizmet vermek amacıyla 2 adet sosyal tesis mevcuttur. Yurtlar, 1283 kız ve 927 erkek olmak üzere toplam 2210 öğrenciye hizmet vermektedir. İstiklal Yerleşkesi’nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 500 kişilik, özel yatırımcılar tarafından da 1000 kişilik yurt yapımı devam etmektedir.

  Aday Öğrenciler