.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği, yapıların planlanması, projelendirilmesi, inşası ve denetlenmesi aşamalarında hizmet veren temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliği medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan Mühendislik türüdür. İngilizcesi "Civil Engineering" olup, "Medeniyet Mühendisliği" olarak tanımlanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü her türlü bina, liman, kıyı ve deniz yapıları, yol, demiryolu, köprü, su kemerleri, baraj, su yapıları, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, havaalanı vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, inşası ve denetimi alanlarında çalışacak mühendisler yetiştirir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 2013-2014 Akademik Yılında 40 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Anabilim Dalları

  • Ulaştırma
  • Yapı
  • Hidrolik
  • Geoteknik
  • Mekanik

Diğer Akademik Birimler