.

Kurul ve Komisyonlar

Kurul/Komisyon Adı

Kurul Görev Tanımı

Görevlendirilen Öğretim Üyeleri ve Elemanları

Lisans Eğitim Öğretim
Stratejik Planlama Kurulu

 • Bölüm dersleri ve içeriklerinin, müfredat programlarının hazırlanması.
 • Bölüm öğrencilerimizin lisans eğitimleri ile ilgili her türlü sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi.
 • Öğrenci, danışman hoca, bölüm öğretim üyeleri ve üniversitemizin eğitim-öğretim ile ilgili çeşitli birimleri arasında köprü olarak hizmet vermesi.
 • Dikey/Yatay Geçiş ve Çift Anadal Yandal konularında çalışma yapmak

Amaç: Eğitimde kalite güvencesi.

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KIRBAŞ 
Dr. Öğr. Üyesi M. Erkan YÜKSEL

Staj Komisyonu

 • Staj yönergesinin hazırlanması
 • Staj dosyalarının değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK
Arş. Gör. Hatice Çetin GÖRGÜLÜ

Sınav ve Ders Programı Komisyonu

 • Bölüm dersine ait sınavların gün/saat/yer konularının belirlenmesi
 • İlgili Sınavların Öğretim üyelerine ve Dekanlığa bildirilmesi

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK
Araş. Gör. Hatice Çetin GÖRGÜLÜ

Akademik Değerlendirme,
Araştırma-Geliştirme
Stratejik Planlama Kurulu

 • Ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel faaliyetleri takip etmek,
 • Bölüm içi bilimsel toplantı, çalıştay, kongre, proje vb. faaliyetleri koordine etmek.
 • Bölümümüz öğretim üyeleriyle bilimsel ve mesleki anlamda bir takım ruhunun oluşturulmasını sağlamak.
 • Bölümümüz öğretim üyelerimizin, araştırma görevlilerimizin gerek akademik, gerek bilimsel gerekse mesleki konularda her türlü sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak.
 • Fakültemize, üniversitemize, Burdur ilimize, bölgemizde bulunan diğer kurum ve kuruluşlara akademik, bilimsel ve mesleki anlamda çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmak.  
 • Amaç: Bölümümüzde akademik, bilimsel ve mesleki gelişimin sürekliliğini sağlamak.

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK
Dr. Öğr. Üyesi M. Erkan YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KIRBAŞ

Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Kurulu

 • Bölüm içinde iç hedef kitle olarak: öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, öğretim elemanlarımıza, idari personelimize, öğrencilerimizin ailelerine ve mezunlarımıza odaklanarak bölüm tanıtımının yapılması.
 • Bölüm dışında dış hedef kitle olarak: fakültemize, üniversitemize, Burdur halkına, Akdeniz bölgesine, Türkiye’ye, diğer eğitim kurumlarına, üniversitemizin bağlı olduğu merkez örgütüne, medya kuruluşlarına, dernekler ve meslek kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve üniversitenin eğitim verdiği alanlarda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kuruluşlara odaklanarak bölümüzün tanıtımının yapılması.
 • Toplam kalite yönetimi felsefesi bağlamında medya takibini yapmak, halkla ilişkiler çalışmaları düzenlemek, vatandaşlar için bilgi edindirme hakkının kullanılmasını sağlamak ve basınla ilişkileri düzenlemek.
 • Amaç: Bölümüzün en iyi şekilde tanıtımının yapılması.

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KIRBAŞ

Sosyal, Kültürel, Sanatsal
ve Sportif Aktiviteler Kurulu

 • Bölüm öğrencilerimizde güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri, etkinlikleri, törenleri ve diğer toplum hizmeti çalışmalarını düzenlenmek ve yürütmek, bu alanlarda çeşitli öğrenci kulüplerinin açılmasını sağlamak.
 • Amaç: Bölüm öğrencilerimizde güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları oluşturmalarını sağlamak, onlara çeşitli beceriler kazandırmak.
 • Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği sağlamak.

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK

Laboratuvar, Bölüm Web Sayfası ve İnternet Hizmetleri Kurulu

Laboratuvar, Bölüm Web Sayfası ve İnternet Hizmetleri konusunda çalışma yapmak

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KIRBAŞ
Araş. Gör. Hatice Çetin GÖRGÜLÜ

AKTS ve ECTS Komisyonu

AKTS ve ECTS ile ilgili çalışma yapmak

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KIRBAŞ

Erasmus Programı Bölüm Koordinatörlüğü

Erasmus programı ile ilgili çalışma yapmak

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK

Mevlana Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü

Mevlana programı ile ilgili çalışma yapmak

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KIRBAŞ

Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü

Farabi programı ile ilgili çalışma yapmak

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KIRBAŞ

Öğrenci Asistanlarından Sorumlu Komisyon

Öğrenci Asistanları ile ilgili çalışma yapmak

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK
Arş. Gör. Hatice Çetin GÖRGÜLÜ

Mezunlarla İlişkilerden Sorumlu Komisyon

Mezunlarla İlişkiler konusunda çalışma yapmak

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK

Bölüm Fiziki İşlerinden Sorumlu Komisyon

Bölüm Fiziki İşleri ile ilgili çalışma yapmak

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK

Sektörle İlişkilerden Sorumlu Komisyon                                                        

Sektörle İlişkileri ilgili çalışma yapmak

Doç. Dr. Ali Hakan IŞIK

Anabilim Dalları

 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Donanımı
 • Bilgisayar Yazılımı

Diğer Akademik Birimler